แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด5

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด5 ประกอบไปด้วยคำศัพท์พื้นฐานของน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เขียนคำตอบลงในช่องได้เลยนะจ๊ะ แล้วอย่าลืมกดเช็คคำตอบกันด้วยนะว่าทำถูกหมดเลยแน่นอน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด3

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 3 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดที่ 2 มี 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 1 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มี10 ข้อ 10 คำศัพท์ด้วยกัน

หัวข้อใหม่