แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด3

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 3 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดที่ 2 มี 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 1 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มี10 ข้อ 10 คำศัพท์ด้วยกัน

ภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ animal ชุดที่2

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นแบบทดสอบคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระต่าย มด ผึ้ง ฯลฯ ซึ่งจะแบ่งแบบทดสอบออกเป็นสองหัวข้อ หัวข้อละ 10 คำ รวมทั้งหมดเป็น 20 คำศัพท์ด้วยกัน โดยแบบทดสอบเป็นอัตนัยล้วน หรือการเติมช่องว่างในความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องและครบถ้วนนั่นเอง จึงจะได้คะแนน

ภาษาอังกฤษ ป.2 แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารและเครื่องดื่ม Food and drinks ชุด 2

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของอาหารและเครื่องดื่ม Food and drinks ชุดที่ 2 ในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์คำว่า พิซซ่า ขนมปัง น้ำผลไม้ น้ำ นม ฯลฯ โดยแบบทดสอบจะเป็นอัตนัยล้วนหรือการเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะได้คะแนน น้องๆ ป.2 หรือผู้ที่สนใจลองทำแบบทดสอบกันดูนะครับ

ภาษาอังกฤษ ป.2 แบบทดสอบเกี่ยวกับสีต่างๆ what color is it?

แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในเรื่องเกีี่ยวกับสีต่างๆที่ปรากฏอย่างเด่นชัดที่อยู่ภายในรูปภาพ โดยแบบทดสอบจะเป็นแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวหรือแบบปรนัย แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน เหมาะสำหรับน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะทดสอบความรู้ของตัวท่านเอง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงคำตอบเดียว

ภาษาอังกฤษ ป.2 คำทักทาย

แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับคำทักทายพื้นฐาน ประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการถามตอบภาษาอังกฤษ เช่น ถ้าถามว่า Good morning teacher นักเรียนจะตอบครูว่าอะไร หรือการถามว่า How do you do? หรือประโยค How's it going? นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้คะแนน แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัยล้วน มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน วิธีทำคือเลือกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพียงคำตอบเดียวจึงจะได้คะแนน  

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 บอกความรู้สึกและความต้องการ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 สำหรับหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่แสดงถึงอาการความรู้สึกและความต้องการต่างๆ เช่น ความรู้สึกหิว ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ความรู้สึกหนาวเย็น ความเสียใจ ความรู้สึกที่มีความสุข ดีมาก ถูกต้อง และดีอย่างวิเศษ วิธีทำแบบทดสอบคือเติมความหมายของคำศัพท์ที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น คำว่า หิว จากโจทย์ ใส่มาให้ 2 ตัวคือคำว่า hu ดังนั้นเราต้องเติมคำที่เหลือให้ครบ จึงจะได้คะแนน

ภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ animal

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นแบบทดสอบคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสือ หมีแพนด้า สิงโต นกกระจอกเทศฯลฯ มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน โดยแบบทดสอบเป็นอัตนัยล้วน หรือการเติมช่องว่างในความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะได้คะแนนนั่นเอง ลองทำกันดูนะครับ

ภาษาอังกฤษ ป.2 อาหารและเครื่องดื่ม Food and drinks

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ป.2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของอาหารและเครื่องดื่ม Food and drinks ในหัวข้อนี้จะประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์คำว่า ปลา สลัด คุกกี้ เค้ก ไข่ ซุป เนื้อหมู แซนวิช ข้าว ไก่ ในชุดที่ 1 โดยแบบทดสอบจะเป็นอัตนัยล้วนหรือการเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะได้คะแนน ลองทำกันดูนะครับ ขอบอกว่าไม่ยากๆ  

หัวข้อใหม่