แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด10

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ลูกแกะ, ตะเกียง, ประเทศลาว, ชาวลาว, นามสกุล, ห้องซักรีด, ใบไม้, เรียน, ใบไม้หลายใบ, นิตยสาร

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด9

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ประเทศอินโดนิอเซีย, ชาวอินโดนิเซีย, ของมัน, แมงกะพรุน, จิ๊กซอ, เหยือก, ป่า, เด็ก, ห้องครัว, ว่าว

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด8

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 8 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า แก้ว, ผม, วันฮาโลวีน, หมวก, หัวใจ, แม่ไก่, ของเธอ, ปิดบัง, ศาสนาฮินดู, ของเขา

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด7

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า อ้วน, พ่อ, ชาวฟิลิปินส์, พนักงานดับเพลิง, โรงรถ, สวน, ชาวสวน, การทำสวน, ผี, ยีราฟ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด6

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 6 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า อาหารเย็น ,ห้องอาหาร ,อินทรีย์ ,หู ,โลก ,ไข่ ,ช้าง ,โรงงาน ,ยุติธรรม ,ชาวนา

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4 ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

หัวข้อใหม่