ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ a-z A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ก่อนอื่นไปดูกันก่อนว่าภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มี ตัวอะไรกันบ้าง เอ A บี B ซี C ดี D อี E เอฟ F จี G เอทช H ไอ I เจ J เค K แอล L เอ็ม...

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น วันทั้ง 7 มีอะไรบ้าง

ภาษาอังกฤษในระดับผู้เริ่มต้น บทเรียนสำหรับครั้งนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวันทั้ง 7 ว่ามีวันอะไรบ้าง เริ่มจากวันแรก Sunday = ซันเดย์ =  วันอาทิตย์ Monday = มันเดย์ = วันจันทร์ Tuesday = ทิ้วสเดย์ = วันอังคาร Wednesday = เว้นสเดย์ = วันพุธ Thursday = เธิ้สเดย์วัน = พฤหัสบดี Friday  = ไฟร์เดย์...

หัวข้อใหม่