บทสนทนาและประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษงานอดิเรก

แบบทดสอบประโยคภาษาอังกฤษการพูดเกี่ยวกับงานอดิเรก ชอบไปไหน ชอบทำอะไร เช่น ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ชอบเล่นบาสเก็ตบอล หรือตกปลาเป็นต้น คำแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานอดิเรกในแต่ละข้อ เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องในแต่ละความหมาย 1. งานอดิเรกที่ชื่นชอบคือการไปตกปลา เล่นเกมคอมพิวเตอร์, เล่นฟุตบอลและเล่นบาสเก็ตบอล 2. ฉันไปตกปลาในวันเสาร์ ฉันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ตอนเย็น ฉันเล่นฟุตบอลและบาสเก็ตบอลในตอนบ่าย 3. ฉันไปตกปลาใกล้โรงเรียน และฉันเล่นบาสเก็ตบอลและฟุตบอลในสวนสาธารณะ 4. ฉันเล่นฟุตบอลและบาสเก็ตบอลกับเพื่อน ๆ สัปดาห์ละสองครั้ง ฉันไปตกปลาเดือนละครั้งและเล่นเกมคอมพิวเตอร์สองครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉันต้องเรียนเป็นเวลา 5 วัน 5. ฉันสนุกกับการเล่นฟุตบอลบาสเก็ตบอลและเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ การถามทาง

สถานที่ต่างๆ Hospital = โรงพยาบาล airport = สนามบิน bus station =สถานีรถบัส train station =สถานีรถไฟ skytrain station = สถานีรถไฟฟ้า underground station =สถานีรถไฟใต้ดิน ...

คำอวยพรภาษาอังกฤษ Wish you happy

ถ้าจะอวยพรใคร เราจะใช้คำขึ้นต้นด้วยคำว่า “Wish” วิซ = ปรารถนา  หรือคำว่า “May” เมย์=  ขอให้ โครงสร้าง Wish + you + adj. (คำคุณศัพท์ = adjective) Example 1. Wish you wealthy. วิช ยู เวลตี้...

ภาษาอังกฤษ การถามว่างรึไม่ว่าง พอมีเวลามั้ย

1. Are you busy today? อาร์ ยู บีซี่ทูเดย์ = ว่างมั้ย Yes, I am. ว่าง /No, I’m not ไม่ว่าง What time do you free? ว้อท ทาม...

ภาษาอังกฤษ What is the weather like? สำนวนการถามสภาพอากาศเป็นไง

สำนวนการถามสภาพอากาศเป็นไง What is the weather like? What’s the weather like? ว้อทส. เธอะ เวทเธอ ไลค์ = สภาพอากาศเป็นยังไง It’s cold. อิสซ. โคลด์ = มันหนาว It’s hot. อิส. ฮอท = มันร้อน It’s...