วันพุธ, พฤษภาคม 12, 2021
หน้าแรก บล็อก

ป6 ชุด13 อ่านออกเสียงตามคำศัพท์ได้ถูกต้อง

0

อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีมาให้ มีทั้งหมด 5 คำศัพท์

ถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา ก็ไม่ผ่านนะจ๊ะตัวเธอ

ภาษาอังกฤษ ป.5 ชุด13 เขียนตามคำบอกให้ถูกต้อง

0

เขียนตามคำบอกลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ