5/6/2564 โอนแล้ว 1000

 

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง (เรียนครั้งแรกฟรี)

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1000 – 79 = 921

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

921 + 9 = 930

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

930 – 158 = 772

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

772 + 13 = 785

เรียนวันที่ 13 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

785 – 79 = 706

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

706 + 9 = 715

เรียนวันที่ 19 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

715 – 158 = 557

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

557 + 9 = 566

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?