5/6/2564 โอนแล้ว 1000

 

เรียนวันที่ 5 มิย 2564 2 ชั่วโมง (เรียนครั้งแรกฟรี)

เรียนวันที่ 6 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1000 – 79 = 921

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

921 + 9 = 930

เรียนวันที่ 12 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

930 – 158 = 772

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

772 + 13 = 785

เรียนวันที่ 13 พค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

785 – 79 = 706

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

706 + 9 = 715

เรียนวันที่ 19 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

715 – 158 = 557

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

557 + 9 = 566

26 /6 /2564 จ่ายแล้ว 500 บาท

566 + 500 = 1066

เรียนวันที่ 26 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1066 – 158 = 908

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 14 คะแนน

908 + 14 = 922

เรียนวันที่ 27 มิย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

922 – 79 = 843

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

843 + 11 = 854

เรียนวันที่ 3 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

854 – 158 = 696

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

696 + 1 = 697

เรียนวันที่ 4 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

697 – 79 = 618

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 17 คะแนน

618 + 17 = 635

เรียนวันที่ 11 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

635 – 158 = 477

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

477 + 8 = 485

เรียนวันที่ 18 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

485 – 158 = 327

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

327 + 3 = 330

28 /7 /64 โอนแล้ว 500 บาท

330 + 500 = 830

เรียนวันที่ 31 กค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

830 – 158 = 672

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

672 + 1 = 673

เรียนวันที่ 1 สค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

673 – 79 = 594

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 11 คะแนน

594 + 11 = 605

เรียนวันที่ 7 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

605 – 158 = 447

เรียนวันที่ 8 สค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

447 – 79 = 368

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 16 คะแนน

368 + 16 = 384

30/8/2564 โอนแล้ว 500

384 +500 = 884

เรียนวันที่ 11 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

884 – 158 = 726

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

726 + 6 = 732

เรียนวันที่ 12 กย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

732 – 79 = 653

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

653 + 6 = 659

เรียนวันที่ 19 กย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

659 – 79 = 580

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

580 + 1 = 581

เรียนวันที่ 25 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

581 – 158 = 423

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

423 + 3 = 426

เรียนวันที่ 10 ตค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

426 – 79 = 347

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

347 + 6 = 353

29/10/2564 จ่ายแล้ว 500

353 + 500 = 853

เรียนวันที่ 6 พย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

853 – 158 = 695

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

695 + 2 = 697

เรียนวันที่ 13 พย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

697 -158 = 539

เรียนวันที่ 20 พย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

539 – 158 = 381

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

381 + 5 = 386

เรียนวันที่ 21 พย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

386 – 79 = 307

เรียนวันที่ 27 พย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

307 – 158 = 149

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

149 + 5 =154

เรียนวันที่ 28 พย 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

154 – 79 = 75

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

75 + 3 = 78

30/11/2564 จ่ายแล้ว 500

78 +500 = 578

เรียนวันที่ 4 ธค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

578 – 158 = 420

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

420 + 3 = 423

เรียนวันที่ 5 ธค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

423 – 79 = 344

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

344 + 5 = 349

เรียนวันที่ 12 ธค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

349 – 79 = 270

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

270 + 4 = 274

3/01/2565 โอนแล้ว 500

274 + 500 = 774

เรียนวันที่ 23 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

774  – 79 = 695

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

695 + 4 = 699

เรียนวันที่ 30 มค 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

699 – 79 = 620

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

620 + 2 = 622

เรียนวันที่ 20 กพ  2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

622 – 79 = 543

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

543 + 2 = 545

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?