แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการเติมประโยคภาษาอังกฤษลงในช่องว่างให้ถูกต้อง โดยสามารถเขียนประโยคความชอบหรือไม่ชอบได้ เช่น คุณชอบไอศครีมหรือเปล่า ถ้าใช่ ในประโยคภาษาอังกฤษจะตอบว่าอย่างไร แล้วถ้าเราไม่ชอบ จะตอบว่าอย่างไร เป็นต้น สำหรับประโยคในหัวข้อนี้จะมีมาให้เติมกันทั้งหมด 9 ประโยค 9 คะแนนด้วยกัน ซึ่งจะมีคำตอบหลากหลายแบบกันไป เหมาะสำหรับในระดับชั้นประถม ป3 และผู้ที่สนใจอยากจะทดสอบความรู้โดยทั่วไป

เขียนประโยคชอบและไม่ชอบได้

มี 9 ประโยค

ชอบและไม่ชอบ

เติมประโยคให้ถูกต้อง
1.
Do you like ice ?
2.
Yes, I .
3.
No, I 't
4.
Do you pizza?
5.
Y, I do.
6.
N, I don't
7.
Do you like j?
8.
Yes, I .
9.
No, I 't