แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 สำหรับหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่แสดงถึงอาการความรู้สึกและความต้องการต่างๆ เช่น ความรู้สึกหิว ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ความรู้สึกหนาวเย็น ความเสียใจ ความรู้สึกที่มีความสุข ดีมาก ถูกต้อง และดีอย่างวิเศษ วิธีทำแบบทดสอบคือเติมความหมายของคำศัพท์ที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องและครบถ้วน เช่น คำว่า หิว จากโจทย์ ใส่มาให้ 2 ตัวคือคำว่า hu ดังนั้นเราต้องเติมคำที่เหลือให้ครบ จึงจะได้คะแนน

eng คำศัพท์ความรู้สึก

เติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

บอกความรู้สึกและความต้องการ

เติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง
1.
hu ฮังกรี = หิว
2.
ti ไทเออร์ด = เหนื่อย
3.
co โคลด = หนาว,เย็น
4.
s แซด = เสียใจ
5.
ha แฮพพี = มีความสุข
6.
gr เกรท = ดีมาก,เต็มที่
7.
go กู๊ด = ดี
8.
โอเค = ถูกต้อง
9.
f ไฟน = ดีเลิศ,วิเศษ