แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 (family) หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่น้อง ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ตลอดจนการเรียงลำดับญาติในฝ่ายต่างๆก็มีมาให้ทดสอบกันอย่างครบถ้วน ในคำศัพท์ชุดที่ 2 และคำศัพท์ชุดที่ 3 โดยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัวนี้จะมีกันทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน จงเติมคำศัพท์ลงในช่องให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะได้คะแนน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ family

family

family (1)

family ชุดที่ 1
1.
f = พ่อ
2.
m = แม่
3.
s = ลูกชาย
4.
d = ลูกสาว
5.
b = พี่ชาย,น้องชาย
6.
s = พี่สาว,น้องสาว
7.
h = สามี
8.
w = ภรรยา
9.
p = ผู้ปกครอง
10.
g = คุณปู่