14/5/2566  จ่ายแล้ว 632

เรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

632 – 158 = 474

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

474 + 3 = 477

เรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 2 ชั่วโมง 158 บาท

477 – 158 = 319

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?