แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น อาชีพช่างตัดผม อาชีพช่างคอมพิวเตอร์ อาชีพนักข่าว ช่างไม้ พนักงานขาย เจ้าของร้าน ทหาร พยาบาล บุรุษไปรษณีย์ นายแพทย์ ฯลฯ โดยแบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดนี้จะเป็นแบบปรนัย หรือการเลือกคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพียงคำตอบเดียว จึงจะได้คะแนน เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และนักเรียนในระดับชั้น ป6 ทุกๆท่าน

ช่างตัดผม
Question Image
โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์
Question Image
นักข่าว
Question Image
ช่างไม้
Question Image
พนักงานขาย
Question Image
เจ้าของร้าน
Question Image
ทหาร
Question Image
พยาบาล
Question Image
บุรุษไปรษณีย์
Question Image
แพทย์
Question Image
Check Answers