แบบทดสอบภาษาอังกฤษม.4-1

มี 10 ประโยคด้วยกัน

m4-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
Pauline pes the piano every day. พอลลีนฝึกเล่นเปียโนทุกวัน
2.
Hamsters all night. แฮมสเตอร์วิ่งตลอดทั้งคืน
3.
I in London. ฉันทำงานในลอนดอน
4.
I to school every day. ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน
5.
You English. คุณพูดภาษาอังกฤษ
6.
Do speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?
7.
You do speak English. คุณไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ
8.
speaks English. เขาพูดภาษาอังกฤษ
9.
D he speak English? เขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
10.
He does speak English. เขาไม่พูดภาษาอังกฤษ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?