เลือกจากรูปภาพ ใช่สัตว์ไหมหนอ

0
107

เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะ

A ____ is a pet?
Question Image
Is an elephant a farm animal?
Question Image
ช้าง(ตามรูป)เป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหรือไม่?
Is a pig a farm animal?
Question Image
หมูเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหรือไม่?
Is a sheep a farm animal?
Question Image
แกะเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหรือไม่?
A ____ is a pet?
Question Image
A ____ is a pet?
Question Image
Is a tiger a wild animal?
Question Image
เสือเป็นสัตว์ป่าหรือไม่?
Is a cat a wild animal?
Question Image
แมวเป็นสัตว์ป่าหรือไม่?
Is a dog a pet?
Question Image
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่?
A ____ is a pet?
Question Image
Check Answers
Review Answers