ผักกาดเรียนวันที่ 8 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2059 – 158 = 1901

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1901 + 8 = 1909

9/1/2565 โอนแล้ว 1264

1909 + 1264 = 3173

แครอทเรียนวันที่ 9 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

3173 – 158 = 3015

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

3015 + 9 = 3024

ผักกาดเรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

3024 – 158 = 2866

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

2866 + 3 = 2869

ผักกาดเรียนวันที่ 22 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2869 – 158 = 2711

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

2711 + 8 = 2719

แครอทเรียนวันที่ 23 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2719 – 158 = 2561

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

2561 + 9 = 2570

ผักกาดเรียนวันที่ 22 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2570 – 158 = 2412

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

2412 + 3 = 2415

ผักกาดเรียนวันที่ 12 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2415 – 158 = 2257

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

2257 + 3 = 2260

ผักกาดเรียนวันที่ 19 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2260 – 158 = 2102

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

2102 + 4 = 2106

ผักกาดเรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2106 – 158 = 1948

แครอทเรียนวันที่ 27 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1948 – 158 = 1790

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1790 + 5 = 1795

แครอทเรียนวันที่ 6 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1795 – 158 = 1637

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1637 + 8 = 1645

แครอทเรียนวันที่ 13 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1645 – 158 = 1487

แครอทเรียนวันที่ 20 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1487 – 158 = 1329

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

1329 + 10 = 1339

แครอทเรียนวันที่ 27 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1339 – 158 = 1181

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

1181 + 7 = 1188

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?