ผักกาดเรียนวันที่ 8 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2059 – 158 = 1901

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1901 + 8 = 1909

9/1/2565 โอนแล้ว 1264

1909 + 1264 = 3173

แครอทเรียนวันที่ 9 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

3173 – 158 = 3015

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

3015 + 9 = 3024

ผักกาดเรียนวันที่ 15 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

3024 – 158 = 2866

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

2866 + 3 = 2869

ผักกาดเรียนวันที่ 22 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2869 – 158 = 2711

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

2711 + 8 = 2719

แครอทเรียนวันที่ 23 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2719 – 158 = 2561

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

2561 + 9 = 2570

ผักกาดเรียนวันที่ 22 มค 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2570 – 158 = 2412

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

2412 + 3 = 2415

ผักกาดเรียนวันที่ 12 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2415 – 158 = 2257

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

2257 + 3 = 2260

ผักกาดเรียนวันที่ 19 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2260 – 158 = 2102

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

2102 + 4 = 2106

ผักกาดเรียนวันที่ 26 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

2106 – 158 = 1948

แครอทเรียนวันที่ 27 กพ 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1948 – 158 = 1790

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

1790 + 5 = 1795

แครอทเรียนวันที่ 6 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1795 – 158 = 1637

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1637 + 8 = 1645

แครอทเรียนวันที่ 13 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1645 – 158 = 1487

แครอทเรียนวันที่ 20 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1487 – 158 = 1329

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

1329 + 10 = 1339

แครอทเรียนวันที่ 27 มีนา 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1339 – 158 = 1181

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

1181 + 7 = 1188

เรียนวันที่ 5 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1188 – 158 = 1030

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

1030 + 3 = 1033

เรียนวันที่ 12 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1033 – 158 = 875

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

875 + 7 = 882

เรียนวันที่ 19 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

882 – 158 = 724

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 13 คะแนน

724 + 13 = 737

เรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

737 – 158 = 579

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

579 + 8 = 587

4/7/2565 โอนแล้ว 640

587 + 640 = 1227

เรียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1227 – 158 = 1069

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

1069 + 4 = 1073

เรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

1073 – 158 = 915

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 6 คะแนน

915 + 6 = 921

เรียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

921 – 158 = 763

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

763 + 5 = 768

เรียนวันที่ 7 สิงหาคม 2565 1 ชั่วโมง 79 บาท

768 – 79 = 689

เรียนวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

689 – 158 = 531

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

531 + 7 = 538

เรียนวันที่ 21 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

538 – 158 = 380

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

380 + 2 = 382

เรียนวันที่ 28 สิงหาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

382 – 158 = 224

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5 คะแนน

224 + 5 = 229

3/9/2565 โอนแล้ว 640

229 + 640 = 869

เรียนวันที่ 4 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

869 – 158 = 711

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 9 คะแนน

711 + 9 = 720

เรียนวันที่ 11 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

720 – 158 = 562

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

562 + 7 = 569

เรียนวันที่ 18 กันยายน 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

569 – 158 = 411

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

411 + 8 = 419

เรียนวันที่ 2 ตุลาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

419 – 158 = 261

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

261 + 4 = 265

4/10/2565 โอนแล้ว 640

265 + 640 = 905

เรียนวันที่ 9 ตุลาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

905 – 158 = 747

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

747 + 7 = 754

เรียนวันที่ 30 ตุลาคม 2565 2 ชั่วโมง 158 บาท

754 – 158 = 596

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

596 + 8 = 604

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?