6/7/64 โอนแล้ว 1264 บาท

แครอทเรียนวันที่ 10 กค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

1264 -158 = 1106

ผักกาดเรียนวันที่ 10 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

1106 – 79 = 1027

แครอทเรียนวันที่ 18 กค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

1027 – 158 = 869

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 10 คะแนน

869 + 10 = 879

ผักกาดเรียนวันที่ 18 กค 2564 1 ชั่วโมง 79 บาท

879 – 79 = 800

ผักกาดเรียนวันที่ 31 กค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

800 – 158 = 642

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1 คะแนน

642 + 1 = 643

แครอทเรียนวันที่ 1 สค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

643 – 158 = 485

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 17 คะแนน

485 + 17 = 502

8 /8 / 2564 โอนแล้ว 1264

502 + 1264 = 1766

ผักกาดเรียนวันที่ 7 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1766 – 158 = 1608

แครอทเรียนวันที่ 8 สค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

1608 – 158 = 1450

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

1450 + 8 = 1458

ผักกาดเรียนวันที่ 14 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1458 – 158 = 1300

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

1300 + 4 = 1304

ผักกาดเรียนวันที่ 21 สค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1304 – 158 = 1146

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

1146 + 3 = 1149

แครอทเรียนวันที่ 22 สค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

1149 – 158 = 991

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 8 คะแนน

991 + 8 = 999

ผัดกาดเรียนวันที่ 28 สค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

999 – 158 = 841

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  4 คะแนน

841 + 4 = 845

แครอทเรียนวันที่ 29 สค 2564  2 ชั่วโมง 158 บาท

845 – 158 = 687

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

687 + 6 = 693

6 กย 2564 โอนแล้ว 1264

693 + 1264 = 1957

ผักกาดเรียนวันที่ 11 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1957 – 158 = 1799

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  8 คะแนน

1799 + 8 = 1807

แครอทเรียนวันที่ 12 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1807 – 158 = 1649

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  6 คะแนน

1649 + 6 = 1655

ผักกาดเรียนวันที่ 18 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1655 – 158 = 1497

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

1497 + 3 = 1500

แครอทเรียนวันที่ 19 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1500 – 158 = 1342

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  7 คะแนน

1342 + 7 = 1349

แครอทเรียนวันที่ 25 กย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1349 – 158 = 1191

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน  3 คะแนน

1191 + 3 = 1194

ผักกาดเรียนวันที่ 2 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1194 – 158 = 1036

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 2 คะแนน

1036 + 2 = 1038

แครอทเรียนวันที่ 3 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1038 – 158 = 880

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4  คะแนน

880 +4 = 884

โอนแล้ว 8/10/2564  1264 บาท

884 + 1264 = 2148

ผักกาดเรียนวันที่ 9 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

2148 – 158 = 1990

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7  คะแนน

1990 + 7 = 1997

แครอทเรียนวันที่ 10 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1997 – 158 = 1839

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 5  คะแนน

1839 + 5 = 1844

ผักกาดเรียนวันที่ 16 ตค 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

1844 – 158 = 1686

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 1  คะแนน

1686 + 1 = 1687

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?