6 มิย 64 โอนแล้ว 632

เรียนวันที่ 6 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

632 – 158 = 474

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

474 + 4 = 478

เรียนวันที่ 13 มิย 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

478 – 158 = 320

ตอบคำถามได้ในห้องเรียน 4 คะแนน

320 + 4 = 324

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?