รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนได้ที่บ้านในระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนเป็นกลุ่ม เน้น ฟัง พูด อ่าน เขียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพียงชั่วโมละ 79 บาทเท่านั้น ฝึกอ่านบทความนอกตำรา ฝึกเขียนตามคำบอก และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆได้ สนุกสนานเป็นกันเองและไม่เครียด ไม่เร่งเร้าผู้เรียนค่อยๆปรับเปลี่ยนซึมซับความรู้ในทุกๆด้านของภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเรียน

ตัวอย่างการเรียนทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

สนใจเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูจี้ส่งข้อความมาได้ที่เพจ คลิ๊กที่นี่

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?