ป6 ชุด13 อ่านออกเสียงตามคำศัพท์ได้ถูกต้อง

0
152

อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีมาให้ มีทั้งหมด 5 คำศัพท์

ถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา ก็ไม่ผ่านนะจ๊ะตัวเธอ