อ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีมาให้ มีทั้งหมด 5 คำศัพท์

ถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา ก็ไม่ผ่านนะจ๊ะตัวเธอ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?