แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 มี 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.2-2

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m2-2

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
b บิ แฮพ ประพฤติ
2.
to บิ ลอง ทู เป็นของ
3.
b เบ นิ ฟิท ผลประโยชน์
4.
เบเวอะเรจ เครื่องดื่ม
5.
บิล เลียน หนึ่งพันล้าน
6.
บิทเทอะ ขม
7.
b เบลม กล่าวโทษ
8.
บลิงค์ กะพริบตา
9.
c แคล คู เลท คำนวณ
10.
คาล์ม สงบ