สวัสดีน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และคำบรรยายที่เราใช้เพื่ออธิบายพวกมันในภาษาอังกฤษกันค่ะ

 

1. แมว (Cat)

  • Fluffy (ขนฟู): The fluffy cat is sleeping on the sofa. (แมวที่ขนฟูกำลังนอนอยู่บนโซฟา)
  • Playful (ขี้เล่น): My playful cat likes to chase balls. (แมวของฉันที่ขี้เล่นชอบไล่ลูกบอล)

 

2. สุนัข (Dog)

  • Loyal (ซื่อสัตย์): Dogs are known for being loyal. (สุนัขเป็นที่รู้จักในความซื่อสัตย์)
  • Energetic (มีพลัง): The energetic dog runs fast in the park. (สุนัขที่มีพลังวิ่งเร็วในสวนสาธารณะ)

 

3. ปลา (Fish)

  • Colorful (มีสีสัน): I have a colorful fish in my aquarium. (ฉันมีปลาที่มีสีสันในตู้ปลาของฉัน)
  • Graceful (งดงาม): The fish swim gracefully in the water. (ปลาว่ายน้ำอย่างงดงามในน้ำ)

 

4. นก (Bird)

  • Singing (ร้องเพลง): The singing bird wakes me up every morning. (นกที่ร้องเพลงปลุกฉันทุกเช้า)
  • Flying (บิน): I saw a bird flying high in the sky. (ฉันเห็นนกกำลังบินสูงในท้องฟ้า)

 

5. ฝึกฝน (Practice)

  • ลองใช้คำบรรยายเหล่านี้เพื่ออธิบายสัตว์ที่คุณเห็นหรือรู้จัก
  • วาดภาพสัตว์และเขียนคำบรรยายที่เหมาะสมลงไปข้างๆ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการรู้จักกับสัตว์และคำบรรยายที่เกี่ยวข้องเป็นวิธีที่สนุกและมีประโยชน์ในการขยายคำศัพท์ของน้องๆ ลองใช้คำเหล่านี้ในการสนทนาประจำวันของน้องๆ ดูนะคะ 🐱🐶🐠🐦

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?