การใช้เวลาประจำวันในภาษาอังกฤษ

สวัสดีน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3! วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับ “การใช้เวลาประจำวันในภาษาอังกฤษ” ที่จะช่วยให้น้องๆ บอกเวลาและกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างชัดเจนค่ะ

1. การเริ่มต้นวัน (Starting the Day)

  • Morning (เช้า): “I wake up at 7 AM in the morning.” (ฉันตื่นนอนเวลา 7 โมงเช้า)
  • Breakfast (อาหารเช้า): “I eat breakfast at 7:30 AM.” (ฉันกินอาหารเช้าเวลา 7:30 โมงเช้า)

2. กิจกรรมที่โรงเรียน (School Activities)

  • Classes (ชั้นเรียน): “My classes start at 8 AM.” (ชั้นเรียนของฉันเริ่มเวลา 8 โมงเช้า)
  • Lunch (อาหารกลางวัน): “I have lunch at 12 PM.” (ฉันกินอาหารกลางวันเวลา 12 โมงเที่ยง)

3. หลังจากโรงเรียน (After School)

  • Homework (การบ้าน): “I do my homework at 4 PM.” (ฉันทำการบ้านเวลา 4 โมงเย็น)
  • Playtime (เวลาเล่น): “I play outside at 5 PM.” (ฉันเล่นข้างนอกเวลา 5 โมงเย็น)

4. เวลาเย็นและการเตรียมนอน (Evening and Bedtime)

  • Dinner (อาหารเย็น): “We eat dinner at 7 PM.” (เรากินอาหารเย็นเวลา 7 โมงเย็น)
  • Bedtime (เวลานอน): “I go to bed at 9 PM.” (ฉันนอนเวลา 9 โมงค่ำ)

5. ฝึกฝน (Practice)

  • ลองเขียนตารางเวลาประจำวันของน้องๆ เป็นภาษาอังกฤษ
  • แบ่งปันกับเพื่อนๆ หรือครอบครัวว่าน้องๆ ทำอะไรในแต่ละเวลา

การเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและกิจกรรมประจำวันเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทำให้น้องๆ เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะคะ ⏰🌞🌙

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?