แบบทดสอบภาษาอังกฤษความรู้พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับแบบทดสอบชุดนี้จะเป็นชุดที่ 2 จะเป็นภาคโครงสร้าง เป็นการเติมคำลงในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้อง เช่น คุณตื่นนอนกี่โมง คุณอาบน้ำกี่โมง คุณแต่งตัวกี่โมง เป็นต้น และอย่าลืมฝึกทำแบบทดสอบชุดแรกกันด้วยนะครับ

ช่วงเวลาใน 1 วัน (2)

แต่ละวันว่าเราทำอะไรกันบ้าง

Daily routines (2)

เติมคำลงในประโยคให้ถูกต้อง
1.
What do you up? = คุณตื่นนอนกี่โมง
2.
I at six o'clock. = ฉันตื่นนอนตอน 6 โมง
3.
What time do you a ? = คุณอาบน้ำกี่โมง
4.
I take a shower = ฉันอาบน้ำตอน 6.30
5.
What get dressed? = คุณแต่งตัวกี่โมง
6.
I get forty-five. = ฉันแต่งตัวตอน 6.45
7.
What time do you h b? = คุณกินข้าวเช้ากี่โมง
8.
I breakfast at s o'clock. = ฉันกินข้าวเช้าตอน 7 โมง
9.
What do you go school? = คุณไปโรงเรียนกี่โมง
10.
I go to school at s t. = ฉันไปโรงเรียนตอน 7.30