แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบชุดนี้จะเป็นการทดสอบเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง โดยจะมีคำแปลอยู่ด้านหลังของคำศัพท์ ให้เติมคำลงในช่องว่างด้านหน้าให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

Food & Drink

เติมคำลงในช่องว่างของประโยค และคำศัพท์

Food & Drink (1)

ใส่คำศัพท์ที่ถูกต้อง
1.
b = อาหารเช้า
2.
l = อาหารกลางวัน
3.
d = อาหารเย็น
4.
b = ขนมปัง
5.
b = เนย
6.
c = เค้ก
7.
m = นม
8.
c = ไก่
9.
orange = น้ำส้ม
10.
g = องุ่น