แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.4 คำถามความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ว่าสัตว์แบบใดหรือชนิดใดถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์ป่าหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นเสือ ช้าง แมว สุนัข หมู แพะ ช้าง หนู ไก่ ปลา หรือแมว วิธีทำแบบทดสอบคือเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แบบฝึกหัดชุดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน เหมาะสำหรับน้องๆ หรือผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ในภาษาอังกฤษกันครับ

Is a pig a farm animal?
Question Image
หมูเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหรือไม่?
A ____ is a pet?
Question Image
Is a sheep a farm animal?
Question Image
แกะเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหรือไม่?
A ____ is a pet?
Question Image
A ____ is a pet?
Question Image
Is a tiger a wild animal?
Question Image
เสือเป็นสัตว์ป่าหรือไม่?
Is an elephant a farm animal?
Question Image
ช้าง(ตามรูป)เป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหรือไม่?
Is a cat a wild animal?
Question Image
แมวเป็นสัตว์ป่าหรือไม่?
A ____ is a pet?
Question Image
Is a dog a pet?
Question Image
สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่?
Check Answers