แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3-12

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

p3-12

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
b = บีน = ถั่ว เมล็ดถั่ว, พืชจำพวกถั่ว
2.
hu = ฮัง-กริ = กระหาย, ความหิว, หิว
3.
spi = ซไพ-เดอะ = แมงมุม
4.
con = ค็อนทโรล = ควบคุม, คันบังคับ, เครื่องบังคับ
5.
se = ซเทท = สภาพ สถานการณ์, สภาพแวดล้อม
6.
bull = บูล-เล็ท = ลูกกระสุนปืนเล็ก, ลูกตะกั่ว, หัวกระสุน
7.
fo = ฟอ-เร็ซท = ป่าไม้ ไพร, ป่าดง
8.
up = อัพ-กเรด = ยกระดับ, ทำให้เลื่อนระดับขึ้น
9.
= เมม-เบอะ = ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, สมาชิก
10.
sur = เซอ-เฝ = สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?