แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด1

0
584

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด1 หรือข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ในระดับ ป.1 เติมคำศัพท์ที่เหลือลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะได้คะแนน คะแนนเต็มข้อละ 1 คะแนนมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
a อะแกน = อีก,อีกครั้ง
2.
ay แอ้งกริ/อังกริ = โกรธ
3.
an แอ็นถฺ = มด
4.
b เบ้บี่ = เด็กเล็กๆ,เด็กแรกเกิด
5.
b แบคกฺ = กระเป๋า
6.
l บอล = ลูกบอล
7.
n บอลลูน = ลูกโป่ง
8.
a บะนานะ = กล้วย
9.
บาร์ = ท่อน,แถบ
10.
bt บาสเก็ท = ตะกร้า