แบบทดสอบภาษาอังกฤษม.6-2

มี 10 ประโยคด้วยกัน

m6-2

เติมประโยคลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
You’ve me Bill . คุณเคยพบบิลมาก่อน
2.
If the train h arrived on time, I wouldn’t have late. หากรถไฟมาถึงตรงเวลาฉันคงไม่สาย
3.
She could have studied . เธอสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
4.
The mobile phone was inven by Motorola. โทรศัพท์มือถือถูกคิดค้นโดยโมโตโรล่า
5.
This computer is . It doesn’t work. คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสีย มันใช้งานไม่ได้
6.
I was bored, waiting the bus. ฉันเบื่อรอรถเมล์
7.
The children excit about the party. เด็ก ๆ ตื่นเต้นกับงานปาร์ตี้
8.
Young graduates are motiva to work hard. ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นเยาว์มีแรงจูงใจในการทำงานหนัก
9.
We were very surprised hear the news. เราประหลาดใจมากที่ได้ยินข่าว
10.
He tired after the match. เขาเหนื่อยหลังจากการแข่งขัน

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?