แบบทดสอบภาษาอังกฤษม.5-3

มี 10 ประโยคด้วยกัน

m5-3

เติมประโยคลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
I must be there by now. ตอนนี้ฉันต้องอยู่ที่นั่นแล้ว
2.
He write to me every week when we were dating. เขาจะเขียนถึงฉันทุกสัปดาห์เมื่อเราคบกัน
3.
We must be on for class เราจะต้องตรงเวลาสำหรับการเรียน
4.
I like the steak, please. ฉันต้องการสเต็ก
5.
I get an A in this class. ฉันจะได้เกรด A ในชั้นนี้
6.
Should I my mother? ฉันควรโทรหาแม่
7.
I move to the United States. ฉันสามารถย้ายไปยังสหรัฐอเมริกา
8.
I should renew my . ฉันควรต่ออายุพาสปอร์ต
9.
I arrive a bit later than I'd anticipated. ฉันอาจมาถึงช้ากว่าที่ฉันคาดไว้
10.
A trip like this can take hours than one expects. การเดินทางเช่นนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่คาดไว้

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?