แบบทดสอบภาษาอังกฤษม.4-4

มี 10 ประโยคด้วยกัน

m4-4

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
Her sister often comes with us. พี่สาวของเธอมักจะมาช็อปปิ้งกับเรา
2.
Michael frequently visits his . Michael เยี่ยมครอบครัวบ่อย ๆ
3.
You sometimes go to gym, don’t you?’ บางครั้งคุณก็ไปยิมใช่ไหม?
4.
It occasionally rains in . ฝนจะตกในฤดูร้อนเป็นครั้งคราว
5.
They seldom for help. พวกเขาไม่ค่อยขอความช่วยเหลือ
6.
I ever eat pizza. ฉันแทบจะไม่เคยกินพิซซ่า
7.
I’m TV, at the moment. ฉันกำลังดูทีวีอยู่ในขณะนี้
8.
What are you , now?’ ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่
9.
The children are playing at the moment. เด็กกำลังเล่นอยู่ข้างนอกในขณะนี้
10.
Somsak is today. สมศักดิ์ทำงานวันนี้

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?