แบบทดสอบภาษาอังกฤษม.4-3

มี 10 ประโยคด้วยกัน

m4-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
He's a lot these days. วันนี้เขากินเยอะมาก
2.
What time the film start? ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มกี่โมง
3.
I call you I have time. ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมีเวลา
4.
I'm to make dinner after I watch the news. ฉันจะทำอาหารเย็นหลังจากดูข่าว
5.
I drink coffee eery morning. ฉันดื่มกาแฟทุกเช้า
6.
I'll you when I get home. ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันกลับถึงบ้าน
7.
I'm meeting John class today. ฉันพบจอห์นหลังเลิกเรียนวันนี้
8.
In this , my mother is walking beside a lake. ในภาพนี้แม่ของฉันกำลังเดินอยู่ข้างทะเลสาบ
9.
I'm working the moment. ฉันกำลังทำงานอยู่ในขณะนี้
10.
Julie is slping. จูลี่กำลังหลับ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?