พื้นฐานการใช้ Present Simple Tense สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ความรู้เบื้องต้น

Present Simple Tense เป็นรูปแบบหนึ่งของกริยาที่ใช้บ่อยมากในภาษาอังกฤษ เพราะมันช่วยเราบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, ความจริงทั่วไป, หรือสถานะที่ยั่งยืน ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Present Simple Tense ในประโยคทั่วไปกันค่ะ

กฎหลักในการใช้ Present Simple Tense

 1. หลักการใช้สำหรับกริยาปกติ (Regular verbs):
  • เมื่อเราต้องการพูดถึงกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ เช่น “I walk to school every day” (ฉันเดินไปโรงเรียนทุกวัน)
  • หากเป็นบุคคลที่สามตัวบุคคลเดียว เราจะเติม -s หรือ -es ต่อท้ายกริยา ตัวอย่างเช่น “He plays football” (เขาเล่นฟุตบอล)
 2. หลักการใช้สำหรับกริยาที่ไม่ปกติ (Irregular verbs):
  • สำหรับกริยาบางตัวที่ไม่เป็นไปตามกฎปกติ เราจำเป็นต้องจำรูปแบบพิเศษ เช่น “He has a cat” (เขามีแมว) ที่ใช้ “has” แทน “have”
 3. ใช้กับความจริงทั่วไป:
  • เช่น “The sun rises in the east” (ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก)
 4. การใช้กับสถานะที่ยั่งยืน:
  • เช่น “She loves chocolate” (เธอชอบช็อคโกแลต)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Present Simple Tense

 1. ประโยคบอกเล่า (Affirmative):
  • I play tennis on weekends. (ฉันเล่นเทนนิสในวันหยุดสุดสัปดาห์)
  • She studies French at school. (เธอเรียนภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียน)
 2. ประโยคปฏิเสธ (Negative):
  • We do not (don’t) live in New York. (เราไม่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก)
  • He does not (doesn’t) like to swim. (เขาไม่ชอบว่ายน้ำ)
 3. ประโยคคำถาม (Questions):
  • Do you play the piano? (คุณเล่นเปียโนหรือไม่?)
  • Does she know about the party? (เธอรู้เกี่ยวกับปาร์ตี้หรือไม่?)

กฎการใช้ Do และ Does

 • Do: ใช้กับ I, you, we, they
  • Do you like Thai food? (คุณชอบอาหารไทยหรือไม่?)
 • Does: ใช้กับ he, she, it
  • Does he go to work by car? (เขาไปทำงานด้วยรถยนต์หรือไม่?)

ข้อสังเกต

 • จำไว้ว่าเมื่อใช้ประโยคคำถามหรือปฏิเสธ กับบุคคลที่สาม ต้องเปลี่ยนจาก -s หรือ -es กลับไปเป็นรูปแบบปกติของกริยา

ทบทวน

ในการใช้ Present Simple Tense เราต้องจำกฎการเติม -s หรือ -es กับกริยาเมื่อมีบุคคลที่สามเป็นประธานในประโยค และการใช้ Do และ Does ในการทำประโยคคำถามและปฏิเสธ หวังว่านักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะ!

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?