แบบทดสอบประโยคภาษาอังกฤษการพูดเกี่ยวกับงานอดิเรก ชอบไปไหน ชอบทำอะไร เช่น ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ชอบเล่นบาสเก็ตบอล หรือตกปลาเป็นต้น

คำแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานอดิเรกในแต่ละข้อ เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องในแต่ละความหมาย

1. งานอดิเรกที่ชื่นชอบคือการไปตกปลา เล่นเกมคอมพิวเตอร์, เล่นฟุตบอลและเล่นบาสเก็ตบอล

2. ฉันไปตกปลาในวันเสาร์ ฉันเล่นเกมคอมพิวเตอร์ตอนเย็น ฉันเล่นฟุตบอลและบาสเก็ตบอลในตอนบ่าย

3. ฉันไปตกปลาใกล้โรงเรียน และฉันเล่นบาสเก็ตบอลและฟุตบอลในสวนสาธารณะ

4. ฉันเล่นฟุตบอลและบาสเก็ตบอลกับเพื่อน ๆ สัปดาห์ละสองครั้ง ฉันไปตกปลาเดือนละครั้งและเล่นเกมคอมพิวเตอร์สองครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉันต้องเรียนเป็นเวลา 5 วัน

5. ฉันสนุกกับการเล่นฟุตบอลบาสเก็ตบอลและเล่นเกมคอมพิวเตอร์

ประโยคภาษาอังกฤษงานอดิเรก

เติมคำลงในช่องว่าง

ประโยคงานอดิเรก

มี 5 ประโยค
1.
My favorite hobbies are fishing, play game, play football and basketball.
2.
go fishing on , I play computer game in the even, I play football and ball in the afternoon.
3.
I go fishing school, and I basketball and football in the .
4.
I play football and basketball with friends twice a week. I go fishing once a month and I play computer games twice a k because I have to st for 5 days.
5.
I am en to play football, basketball a play computer games.

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?