ประโยคถามตอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ

0
97

การถามและการตอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบให้ถูกต้องนะจ๊ะ

How’s your day going?
Good morning, teacher.
How's it going?
How do you do?
What do you do?
คำในข้อใดไม่ใช่คำทักทายในภาษาอังกฤษ
How have you been?
Where are you from?
What is your name?
How's everything?
Check Answers