ประโยคถามตอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ

0
4

การถามและการตอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ เลือกคำตอบให้ถูกต้องนะจ๊ะ

คำในข้อใดไม่ใช่คำทักทายในภาษาอังกฤษ
How's everything?
What do you do?
How do you do?
How's it going?
How’s your day going?
Where are you from?
How have you been?
Good morning, teacher.
What is your name?
Check Answers