คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพภาษาอังกฤษ

0
99
ช่างตัดผม
Question Image
โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์
Question Image
นักข่าว
Question Image
ช่างไม้
Question Image
พนักงานขาย
Question Image
เจ้าของร้าน
Question Image
ทหาร
Question Image
พยาบาล
Question Image
บุรุษไปรษณีย์
Question Image
แพทย์
Question Image
Check Answers
Review Answers