แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุดที่3 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Camaraderie
  • English: “The team members built a strong sense of camaraderie.”
  • Thai: “สมาชิกในทีมสร้างความรู้สึกของมิตรภาพและความสามัคคีกันอย่างแข็งแกร่ง.”
 2. Deft
  • English: “Her deft handling of the situation impressed everyone.”
  • Thai: “การจัดการสถานการณ์อย่างชำนาญของเธอทำให้ทุกคนประทับใจ.”
 3. Elusive
  • English: “The solution to the problem was elusive.”
  • Thai: “การแก้ปัญหานั้นยากที่จะคว้าหรือเข้าใจ.”
 4. Gregarious
  • English: “He is a gregarious person who enjoys social gatherings.”
  • Thai: “เขาเป็นคนที่ชอบอยู่กับผู้คนและสนุกกับการรวมกลุ่มทางสังคม.”
 5. Inquisitive
  • English: “Her inquisitive nature leads her to explore new ideas.”
  • Thai: “ความเป็นคนอยากรู้อยากเห็นของเธอนำพาเธอไปสำรวจความคิดใหม่ๆ.”
 6. Lament
  • English: “He lamented the loss of his old friend.”
  • Thai: “เขาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเพื่อนเก่าของเขา.”
 7. Nuance
  • English: “Understanding the nuances of a language can be challenging.”
  • Thai: “การเข้าใจความแตกต่างที่ละเอียดของภาษาอาจเป็นเรื่องท้าทาย.”
 8. Pragmatic
  • English: “Her pragmatic approach to problem-solving is very effective.”
  • Thai: “วิธีการแก้ปัญหาอย่างปฏิบัติของเธอมีประสิทธิภาพมาก.”
 9. Resilient
  • English: “The community is resilient in the face of natural disasters.”
  • Thai: “ชุมชนนั้นมีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติ.”
 10. Vivid
  • English: “He gave a vivid description of his journey.”
  • Thai: “เขาให้คำบรรยายที่สดใสและชัดเจนเกี่ยวกับการเดินทางของเขา.”

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?