แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุดที่1 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Catalyst
  • English: “The new policy acted as a catalyst for economic growth.”
  • Thai: “นโยบายใหม่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ.”
 2. Diverse
  • English: “The festival celebrated the diverse cultures of the city.”
  • Thai: “เทศกาลเฉลิมฉลองวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมือง.”
 3. Eloquent
  • English: “Her eloquent speech earned her many admirers.”
  • Thai: “คำพูดที่เก่งและมีวาทศิลป์ของเธอทำให้เธอได้รับความชื่นชมจากหลายคน.”
 4. Fortitude
  • English: “He showed great fortitude in dealing with his illness.”
  • Thai: “เขาแสดงความอดทนที่ยอดเยี่ยมในการรับมือกับโรคของเขา.”
 5. Gratify
  • English: “It gratifies me to see my students succeed.”
  • Thai: “มันทำให้ฉันพอใจที่เห็นนักเรียนของฉันประสบความสำเร็จ.”
 6. Harmony
  • English: “The team worked in harmony to complete the project.”
  • Thai: “ทีมงานทำงานอย่างกลมกลืนเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์.”
 7. Idealistic
  • English: “Her idealistic view of the world is inspiring.”
  • Thai: “มุมมองอุดมคติเกี่ยวกับโลกของเธอนั้นเป็นแรงบันดาลใจ.”
 8. Jubilant
  • English: “The crowd was jubilant when their team won the match.”
  • Thai: “ฝูงชนรู้สึกดีใจเมื่อทีมของพวกเขาชนะการแข่งขัน.”
 9. Kinetic
  • English: “Kinetic energy is generated through motion.”
  • Thai: “พลังงานจลน์ถูกสร้างขึ้นผ่านการเคลื่อนไหว.”
 10. Luminous
  • English: “The stars were luminous in the night sky.”
  • Thai: “ดาวมีความสว่างไสวในท้องฟ้ายามค่ำคืน.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?