แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุดที่2 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Lethargic
  • English: “After the long journey, he felt lethargic and tired.”
  • Thai: “หลังจากการเดินทางที่ยาวนาน เขารู้สึกหมดแรงและเหนื่อยล้า.”
 2. Meticulous
  • English: “Her meticulous attention to detail is why she’s a great editor.”
  • Thai: “การใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถันของเธอคือเหตุผลที่ทำให้เธอเป็นบรรณาธิการที่ยอดเยี่ยม.”
 3. Nostalgic
  • English: “Looking at old photos can make one feel nostalgic.”
  • Thai: “การดูภาพถ่ายเก่าๆ สามารถทำให้รู้สึกคิดถึงอดีต.”
 4. Optimistic
  • English: “She remains optimistic despite the challenges.”
  • Thai: “เธอยังคงมองโลกในแง่ดีแม้จะมีความท้าทาย.”
 5. Pensive
  • English: “He had a pensive expression while thinking about his future.”
  • Thai: “เขามีท่าทางครุ่นคิดขณะที่คิดเกี่ยวกับอนาคตของเขา.”
 6. Quirky
  • English: “Her quirky sense of humor always makes us laugh.”
  • Thai: “ความมีอารมณ์ขันที่ประหลาดของเธอทำให้เราหัวเราะเสมอ.”
 7. Resilient
  • English: “Children are often more resilient than adults.”
  • Thai: “เด็กๆ มักจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าผู้ใหญ่.”
 8. Tenacious
  • English: “He is tenacious and never gives up easily.”
  • Thai: “เขามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ.”
 9. Ubiquitous
  • English: “Mobile phones are ubiquitous in today’s world.”
  • Thai: “โทรศัพท์มือถือพบได้ทั่วไปในโลกปัจจุบัน.”
 10. Vibrant
  • English: “The city is known for its vibrant nightlife.”
  • Thai: “เมืองนี้เป็นที่รู้จักด้วยชีวิตยามค่ำคืนที่สดใส.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?