แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3-8

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m3-8

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
a = อัซลีพ = นอนหลับ, หลับ
2.
ca = แคฝ-อิทิ = หลุม รู, โพรง
3.
efect = ดิเฟคท = ข้อบกพร่อง จุดอ่อน, จุดผิดพลาด
4.
gard = กาด = กองรักษาการณ์, ยาม
5.
= อีน-เด็คซ =ดัชนี ตัวชี้ ตัววัด, ตัวบ่งชี้
6.
leathr = เลฑ-เออะ = หนังฟอก, หุ้มด้วยหนัง
7.
maine = มะฌีน = เครื่องจักร เครื่องยนต์, กลไก
8.
y = พา-ทิ = คณะ, พรรค, พวก, งานเลี้ยง งานสังสรรค์
9.
sfy = แซท-อิซไฟ = ความพอใจ, ดีถึงขนาดที่ต้องการ
10.
oth = ซมูฑ = ทำให้เรียบ, ราบ, ราบรื่น

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?