แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3-7

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m3-7

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ab = แอ็บโด-เม็น = ช่องท้อง, ท้อง, ท้องน้อย
2.
ner = แบน-เนอะ = ธง ผืนธง, ร่มธง
3.
ria = แคฟิเทีย-เรียะ = ร้านขายอาหาร
4.
ge = คอล-เล็จ = โรงเรียน, วิทยาลัย, ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
5.
ric = แฟบ-ริค = ผ้าหรือสิ่งทอ
6.
= ฮีท = วามร้อน, ทำให้ร้อน, ทำให้อุ่น
7.
m = อีด-เอียม = สำนวนของภาษา
8.
liuid = ลีค-วิด = ของเหลว, เป็นน้ำ, เหลว
9.
nie = นีซ = หลานสาว
10.
rati = เร-โฌ = อัตราส่วน สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?