แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3-6

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m3-6

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
aty = อะ-บีล-อิติ = ความสามารถ
2.
be = เบลลิ = ช่องท้อง
3.
co = โค-บระ = งูเห่า
4.
cet = คอม-เอ็ท = ดาวหาง
5.
fa = แฟค-เทอะ = ปัจจัย,เหตุ
6.
gr = เจน-เดอะ = เพศ
7.
i = ไอดี-อะ = ความคิด, ความเห็น
8.
j = โจค = พูดล้อเล่นเ ,เรื่องโปกฮา
9.
= ลิซท = รายการ, รายชื่อ
10.
ma = แมน-อิจ = บริหาร, จัดการ, ดูแล

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?