แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m3-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
b = บาบิคิว = บาบิคิว
2.
b = บาลี = ข้าวบาร์เลย์
3.
b = เบสเม้นท = ห้องใต้ถุนตึก
4.
ba = เบซิส = พื้นฐาน
5.
b = แบ๊ททึล = การต่อสู้
6.
Beauty s = บิวทิ ซาลอน = ร้านเสริมสวย
7.
b = บีเฮฟ = ประพฤติตน,กระทำตัว
8.
b = เบจ = สีเทาธรรมชาติ
9.
b = เบลลิ = ช่องท้อง
10.
be = บียอน = ไกลออกไป,ถัดไป

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?