แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2 มี 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3-2

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m3-2

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
t แอ๊สเพ็คท = ลักษณะ,รูปร่าง
2.
แอ๊ทลี๊ท = นักกีฬา
3.
แอ๊ทลาส = แผนที่
4.
แอ๊ทโมสเฟียรฺ = บรรยากาศ
5.
แอทเท๊มพท = พยายาม
6.
แอ๊ททิจูด = ท่าที
7.
แอทแทร็คท = ดึงดูด
8.
แบ๊นเน่อร์ = ธง,ป้าย
9.
แบคทีเรีย = แบคทีเรีย
10.
บาลคอนี = ระเบียง,มุม

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?