แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m3-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
แอบโด๊เม็น = ช่องท้อง
2.
อะบิ๊ลิตี้ = ความสามารถ
3.
อะบร๊อด = กว้าง,ต่างประเทศ
4.
e แอ๊บโซลู้ท = สัมบูรณ์,แท้จริง
5.
แอ๊บสแทรคทฺ = ไม่มีตัวตน
6.
แอ๊คคอมผลิช = ทำให้เสร็จลง
7.
แอ๊ดดีเควท = พอเพียง
8.
แอ๊ดมินิเทรท = บริหาร,ปกครอง,จัดการ
9.
อะเชมดฺ = ละอาย
10.
อะสลี๊พ = หลับ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?