แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.2-7

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m2-7

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
a =เอ เบิล = ที่มีความสามารถที่จะทำได้
2.
= แม็ท = เสื่อ พรม
3.
pho = โฟ-โทะกราฟ = ภาพถ่าย รูปถ่าย
4.
ce = ไซ-เอ็นซ = วิทยาศาสตร์
5.
acle = อาร์'ทิเคิล = บทความ
6.
r = ไดฝ-เออะ = นักดำน้ำ ประดาน้ำ
7.
uess = เก็ซ = เดา เก็ง, ทาย
8.
bo = จัม-โบ = ขนาดใหญ่ ขนาดยักษ์, ขนาดมหึมา
9.
plite = โพะไลท = สุภาพ เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย
10.
stik = ซทิค = กิ่งไม้,ติด,แน่น

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?