แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.2-5

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m2-5

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
com = คอม มิสชึน = ค่านายหน้า
2.
com = คอม มิททิ = คณะกรรมการ
3.
coe = คอม แพร = เปรียบเทียบ
4.
com = คอม เพท = แข่งขัน
5.
com = คอม พลีด = สมบูรณ์
6.
= แดริ = โรงรีดนม
7.
d = เด ทา = ข้อมูล
8.
d = ดาว์น = รุ่งอรุณ
9.
de = ดิครีส = ทำให้ลดลง
10.
des = เดสไครบ์ = บรรยาย

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?