แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.2-4

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m2-4

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ch = ชัน เนล = ช่องสัญญาณโทรทัศน์/วิทยุ
2.
eap = ชีพ = มีค่าน้อย
3.
ful = เชีย ฟูล = ร่าเริง
4.
= ชอยส์ = ตัวเลือก
5.
= ชอพ = สับ
6.
chostick = ชอพ สะติค = ตะเกียบ
7.
clm = เคลม = เรียกร้อง
8.
clay = คลาส ซิฟลาย = จัดกลุ่ม
9.
rk = เคริก = เสมียน
10.
ge = คอลลิท = วิทยาลัย

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?