แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.2-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m2-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
c = แค เรีย = อาชีพ
2.
c = แค ฟูล = ระมัดระวัง
3.
c = เคส = กรณี
4.
c = คอส = สาเหตุ
5.
c = คาว ชึน = คำเตือน
6.
c = ซิลิเบรท = ฉลอง
7.
c = เซน จู ริ = ศตวรรษ
8.
c = ซิริ โม นิ = พิธี
9.
c = เซอเทน = แน่นอน
10.
c = เซอทิฟิเคท = ประกาศนียบัตร

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?