แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.2 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.2-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m2-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
เอ บึล = สามารถ
2.
แอพเซนท์ = ไม่อยู่
3.
แอะเคาท์ = บัญชี
4.
เอซิด = กรด
5.
แอด ไวส์ = แนะนำ
6.
ag แอกรีคัลเจอร์ = การเกษตร
7.
เอม = เล็ง(ปืน)
8.
a แอมบูแลนซ์ = รถพยาบาล
9.
a อะโพโลจิ = คำขอโทษ
10.
ap แอพพอยท์ = แต่งตั้ง

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?