แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า เดนทิส หมอฟัน,เอิร์ท โลก,เอิร์ท เควค แผ่นดินไหว,ทิศตะวันออก,เอล โบ ข้อศอก, เอมพ์ ทิ ว่างเปล่า, เอน จบ, เอ เนอะมิ ศัตรู, เอน เนอะ จิ พลังงาน, เอน จิน เครื่องยนต์

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-9

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m1-9

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
dt = เดน ทิส = หมอฟัน
2.
th = เอิร์ท = โลก
3.
earke = เอิร์ท เควค = แผ่นดินไหว
4.
t = อีสท์ = ทิศตะวันออก
5.
ew = เอล โบ = ข้อศอก
6.
ety = เอมพ์ ทิ = ว่างเปล่า
7.
d = เอน = จบ
8.
eny = เอ เนอะมิ = ศัตรู
9.
y = เอน เนอะ จิ = พลังงาน
10.
ee = เอน จิน = เครื่องยนต์

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?