แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 7 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า แดนซ์ เต้น, แดน เซอะ นักเต้น, เดน เจอะ เริส อันตราย, เดด ตาย, ดิ ไซด์ ตัดสินใจ, ดิ แคลร์ ประกาศ, ดีพ ลึก, ดิ ฟีท พิชิต, ดิ ลีท ลบทิ้ง, ดิ ลุกซ์ หรูหราสง่างาม

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-8

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m1-8

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
de = แดนซ์ = เต้น
2.
der = แดน เซอะ = นักเต้น
3.
daus = เดน เจอะ เริส = อันตราย
4.
dd = เดด = ตาย
5.
dde = ดิ ไซด์ = ตัดสินใจ
6.
dee = ดิ แคลร์ = ประกาศ
7.
dp = ดีพ = ลึก
8.
dat = ดิ ฟีท = พิชิต
9.
dte = ดิ ลีท = ลบทิ้ง
10.
dxe = ดิ ลุกซ์ = หรูหราสง่างาม