แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 7 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ,ชีส เนย, เชส หมากรุก, เชสท์ อก, ชิค คึน เนื้อไก่, ชิล เดรน เด็ก, ชิลลิ พริก, ชิน คาง, ไช น่า ประเทศจีน, ชูส เลือก, ซินิมะ โรงหนัง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-7

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m1-7

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
e = ชีส = เนย
2.
s = เชส = หมากรุก
3.
ch = เชสท์ = อก
4.
c = ชิค คึน = เนื้อไก่
5.
chn = ชิล เดรน = เด็ก
6.
li = ชิลลิ = พริก
7.
c = ชิน = คาง
8.
Ch = ไช น่า = ประเทศจีน
9.
ch = ชูส = เลือก
10.
cin = ซินิมะ = โรงหนัง